Прибутковий Кассовый Ордер бланк скачать

      Комментарии к записи Прибутковий Кассовый Ордер бланк скачать отключены

Уважаемый гость, на данной странице Вам доступен материал по теме: Прибутковий Кассовый Ордер бланк скачать. Скачивание возможно на компьютер и телефон через торрент, а также сервер загрузок по ссылке ниже. Рекомендуем также другие статьи из категории «Формы».

Прибутковий Кассовый Ордер бланк скачать.rar
Закачек 3123
Средняя скорость 6936 Kb/s

Прибутковий Кассовый Ордер бланк скачать

Виправлення при заповненні форми бланка ПКО неприпустимі. У разі допущення помилки при заповненні ПКО він визнається недійсним і знищується.

Бланк прибуткового касового ордера (форма №КО-1, далі ПКО) затверджено «Положенням про ведення касових операцій в Україні» №637 від 15.12.2004 року (далі Положення) і знаведений в додатках до цього документа. Останній раз зміни до форми бланка були внесені Постановою НБУ від 29.04.2009 року № 252.

Прибутковий касовий ордер (форма № КО-1)

 • Назва підприємства.
 • Податковий код підприємства.
 • Порядковий номер документа.
 • Дата складання документа.
 • Кореспондуючий рахунок бухгалтерського обліку, що використовується при проведенні даної операції.
 • Сума, яка вноситься до каси підприємства (проставляється цифрами).
 • Найменування організації або прізвище, ім’я та по батькові того, від чийого імені вноситься готівка в касу підприємства.
 • Сума прописом (дублюється отримана сума прописом).
 • Назва документа, на підставі якого вноситься готівка.
 • Підписи уповноважених на це осіб.

Згідно Положення, ПКО — це первинний документ, який використовується для оформлення надходжень грошових коштів у касу підприємства.

З 03.11.2017 до 09.03.2018 рр. працівниця знаходилася у декретній відпустці. У січні та лютому у звіті з ЄСВ треба було відобразити доплату до мінімального внеску з ЄСВ. У звіті за лютий помилково проставлено нарахування як за січень. Як виправити помилку?

Оприлюднено проект змін до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та 2 «Консолідована фінансова звітність»

Прибутковий Кассовый Ордер бланк скачать

Чи зобов’язане підприємство подавати фінансову (проміжну) звітність щокварталу до органів статистики, якщо за 2017 рік отримано дохід менше ніж 20 млн грн та чисельність працівників якого становить менше ніж 50 осіб?

Мінфін приводить Перелік ознак доходів фізичних осіб у відповідність із прийнятими законодавчими змінами до Податкового кодексу

Применяется для оформления поступления наличных денег в кассу организации как в условиях методов ручной обработки данных, так и при обработке информации с применением средств вычислительной техники. Приходный кассовый ордер выписывается в одном экземпляре работником бухгалтерии, подписывается главным бухгалтером или лицом, на это уполномоченным.

В приходном кассовом ордере по строке «Приложение» перечисляются прилагаемые первичные и другие документы с указанием их номеров и дат составления. В графе «Кредит, код структурного подразделения» указывается код структурного подразделения, на которое приходуются денежные средства».

Приходный кассовый ордер (форма КО-1, бланк)

В приходном кассовом ордере и квитанции к нему:

 • по строке «Основание» указывается содержание хозяйственной операции;
 • по строке «В том числе» указывается сумма НДС, которая записывается цифрами, а в случае, если продукция, работы, услуги не облагаются налогом, делается запись «без налога (НДС)».

Квитанция к приходному кассовому ордеру подписывается главным бухгалтером или лицом, на это уполномоченным, и кассиром, заверяется печатью (штампом) кассира и регистрируется в журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма N КО-3) и выдается на руки сдавшему деньги, а приходный кассовый ордер остается в кассе.


Статьи по теме