Типова Форма Мш 2

      Комментарии к записи Типова Форма Мш 2 отключены

Уважаемый гость, на данной странице Вам доступен материал по теме: Типова Форма Мш 2. Скачивание возможно на компьютер и телефон через торрент, а также сервер загрузок по ссылке ниже. Рекомендуем также другие статьи из категории «Формы».

Типова Форма Мш 2.rar
Закачек 2929
Средняя скорость 1636 Kb/s

Типова Форма Мш 2

После заточки или ремонта инструмента (приспособления) кладовщик делает отметку в своем экземпляре о возврате инструмента (приспособления) и расписывается в экземпляре ремонтного цеха.

Карточка формы № МШ-2 (табл. 5.17) применяется для учета МБП, выданных работникам предприятия в индивидуальное пользование, а также в пользование бригады, звена.

Карточка учета малоценных и быстроизнашивающихся предметов (типовая форма № МШ-2)

Форма № МШ-6 (табл. 5.21) применяется для учета спецодежды, спецобуви и защитных средств, выдаваемых работникам предприятия в индивидуальное пользование по установленным нормам. Карточка ведется в одном экземпляре и хранится у кладовщика цеха (участка).

Акт выбытия формы № МШ-4 (табл. 5.19) применяется для оформления факта поломки, порчи или утери малоценных и быстроизнашивающихся предметов.

Після заточення або ремонту інструмента (пристосування) комірник робить позначку у своєму екземплярі про повернення інструмента (пристосування) і розписується в екземплярі ремонтного цеху.

Картка форми № МШ-2 (табл. 5.17) застосовується для обліку МШП, виданих працівникам підприємства в індивідуальне користування, а також у користування бригади, ланки.

Типова Форма Мш 2

Складається в одному екземплярі комісією цеху на підставі разових актів вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів (форма № МТТТ-4) Непридатний інструмент за актом здається в комору для утилізації. Акт візується начальником інструментального або планового відділу і передається на центральний інструментальний склад (ЩС), що видає цеху інструменти (пристроїв) того ж найменування, марки і розміру за актом без виписки вимог і лімітних карток. Після видачі складом інструментів (пристроїв) акт передається в бухгалтерію, де відповідно до цього акта проводиться списання інструментів (пристосувань) зі складу без відображення їхнього руху по роздавальних коморах цехів. Виданий складом інструмент (пристосування) у порядку обміну за актами у картці обліку роздавальних комор не відображається.

Акт вибуття форми № МШ-4 (табл. 5.19) застосовується для оформлення факту поломки, псування або втрати малоцінних і швидкозношуваних предметів.

При поломці, псуванні та втраті малоцінних та швидкозношуваних предметів з вини робітника акт складається у двох примірниках. Один примірник залишається в цеху (на дільниці), а другий направляється у розрахункову частину бухгалтерії для утримання у встановленому порядку з робітника вартості поломаного, зіпсованого чи втраченого предмета.

При пред’явленні робітником акту вибуття йому замість непридатного чи втраченого предмета видається придатний і записується до картки обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (форма N МШ-2). Акти вибуття потім прикладаються до актів списання (форми N МШ-5 і МШ-8).

Законодавство України

Форма застосовується для обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів, які видаються робітникам підприємства в індивідуальне користування за встановленими нормами. Картка ведеться в одному примірнику і зберігається у комірника цеху (дільниці).

Для обліку інструментів (пристроїв), виданих робітнику із кладової цеху для короткострокового користування, застосовується інструментальна марка, яка при здачі інструментів комірнику, повертається робітникові.


Статьи по теме